Visie

Het Middelpunt is een dienstverlenende organisatie die vanuit haar christelijke identiteit gezinsondersteuning, individuele begeleiding en afgeleide producten, alleen of in samenhang , biedt aan mensen met een verstandelijke, sociale of lichamelijke beperking.

Het Middelpunt zet in haar dienstverlening de klant en haar directe omgeving in het middelpunt.

De klant is in de dienstverlening voortdurend het vertrekpunt. Door de dienstverlening van Het Middelpunt ziet en benut de klant, en zijn of haar directe omgeving, haar mogelijkheden.

Missie

Daar staat U in het middelpunt

Om in het leven vooruit te komen heb je Iemand nodig die in je gelooft

Deze opdracht vloeit voort uit het besef dat er Eén is die volledig in ons gelooft en ons aanneemt zoals we zijn, Jezus. Vanuit die volmaakte en onvoorwaardelijke liefde van Jezus voor ons, willen we onze hulpverlening vorm geven.

Doel:

"Empowerment" van mensen met een beperking, hun ouders, broertjes en zusjes.