De term lichamelijke beperking is een verzamelnaam voor:

•    motorische handicaps (stoornissen bij het lopen, het gebruik van de armen of handen of het evenwicht); 

•    zintuiglijke handicaps (stoornissen in het zien, horen, voelen, proeven of ruiken); 

•    spraak/taalhandicaps (bijvoorbeeld stotteren); 

•    bewustzijnsstoornissen (bijvoorbeeld epilepsie of coma); 

•    andere functiestoornissen (zoals misvormingen en brandwonden).

Er zijn vele vormen en oorzaken van lichamelijke beperkingen. De drie belangrijkste oorzaken zijn: spina bifida, spierziekte en spasticiteit. Sommige lichamelijke beperkingen zijn aangeboren, andere zijn later verworven. Zo is een dwarslaesie bijvoorbeeld vaak het gevolg van een ongeluk. Spina bifida daarentegen is een aangeboren afwijking. Een aangeboren lichamelijke beperking leidt in sommige gevallen tot problemen in de ontwikkeling.

In Nederland leven naar schatting 512.000 mensen met ernstige lichamelijke beperkingen.