Non-verbale informatie begrijpen

NLD is een afkorting van de Engelse term Non-verbal Learning Disabilities. Letterlijk vertaald betekent dat 'non-verbale leerstoornissen', ofwel: leerstoornissen die betrekking hebben op non-verbale informatie. Op zich kan deze term verwarring geven, omdat kinderen met dit beeld verbaal zeer vaardig kunnen overkomen, maar toch problemen kunnen hebben met bepaalde aspecten van taal (met name de betekenis en het begrip van talige boodschappen)

NLD is een begrip uit de neuropsychologie waarbij het gaat om een specifiek profiel van vaardigheden en tekorten bij de informatieverwerking van zintuiglijke prikkels. De auditieve informatie (het horen) wordt beter verwerkt dan de informatie die via zien en voelen binnenkomen.

De problemen uiten zich in de motoriek, het ruimtelijk inzicht, het inzicht in oorzaak-gevolg-relaties, de schoolse vaardigheden bij rekenen en schrijven, het werktempo en het 'sociale snapvermogen'.

Algemene tips die u in uw opvoeding zou kunnen toepassen:

• Ben uzelf bewust van de manier waarop u met uw kind communiceert.
• Breng zoveel mogelijk structuur aan in de dag van uw kind.
• Houd alles zoveel mogelijk voorspelbaar.
• Houdt rekening met broer(s) of zus(sen) en de gevolgen die NLD op hen heeft.
• Leer uw kind stap voor stap dat niet altijd alles gaat zoals zíj dat willen of in hun hoofd hebben.
• Geef uw kind gelegenheid om uit te razen.
• Creëer voor uw kind een eigen plekje, waar het zich terug kan trekken en zich veilig voelt.
• Probeer creatief te zijn in het bedenken van manieren om uw kind te motiveren.
• Probeer samen met elkaar uit te vinden welke aanpak uw kind nodig heeft en dit ook samen consequent door te voeren.
• Zoek in uw omgeving naar personen die u kunnen ondersteunen en u af en toe kunnen aflossen.
• Probeer uw naaste omgeving uit te leggen wat NLD betekent voor uw kind zodat het gedrag van uw kind beter begrepen wordt.
• Stimuleer uw kind om naar clubjes te gaan of aan sport te doen (maar let op want niet iedere sport is geschikt voor uw kind.)
• Besteed aandacht en tijd aan uw relatie met elkaar.