Als u niet tevreden bent
De medewerkers van Het Middelpunt stellen alles in het werk om de zorg en dienstverlening aan u als cliënt zo goed mogelijk te laten verlopen. De belangrijkste doelstelling is immers de zorg zo te organiseren dat de kennis en ervaring van onze medewerkers aansluit op hetgeen onze cliënten nodig hebben. Het is voor ons dan ook erg belangrijk dat u tevreden bent over de zorg.
Indien dit niet het geval is, stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten. Dat kan via de begeleider, de clustermanager of de bestuurders. Wij kunnen dan samen proberen tot een oplossing te komen. Ook kunt u de hulp inroepen van de vertrouwenspersoon. Als u dat niet wilt, of het lukt niet om tot een oplossing te komen dan kunt u een klacht indienen. Voor de behandeling van deze klachten heeft Het Middelpunt zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Gezondheidszorg www.lkgz.nl. Deze commissie zal uw klacht afhandelen volgens wettelijk vastgestelde regels.

Hoe dient u een klacht in?
Als u een klacht wilt indienen dan kan dit door het downloaden, invullen en opsturen van het klachtenformulier van onze website. Een klacht kan worden ingediend door de cliënt zelf of door een naaste of andere betrokkene van de cliënt. U vindt het klachtenreglement van het Middelpunt in de informatiemap voor cliënten die u bij aanvang van de zorg heeft ontvangen en op de website van Het Middelpunt. Het klachtenreglement van de LKGZ vind u op hun website: www.lkgz.nl
Aan het indienen van een klacht zijn voor u geen kosten verbonden. Alleen wanneer u zelf voor externe bijstand kiest zijn de kosten daarvan voor u.

Wat gebeurt er met uw klacht?
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen 5 werkdagen van de LKGZ een bevestiging van ontvangst. Deze commissie kijkt vervolgens of de klacht gegrond is. Als de LKGZ informatie mist om de vraag goed te kunnen begrijpen zullen zij u vragen uw klacht verder uit te leggen. Ook Het Middelpunt wordt om een reactie gevraagd (hoor en wederhoor).
Als de LKGZ voldoende informatie heeft neemt ze de klacht in behandeling en doet binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht een uitspraak. Zowel u als Het Middelpunt krijgen hierover bericht. Wij nemen tenslotte contact met u op om te kijken of de klacht voldoende is afgehandeld.

Schrijf of mail naar:

LKGZ
Postbus 11069
2301EB  Leiden
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Downloads:

pdfKlachtenfolder[74.58 KB]

docxKlachtenformulier[81.74 KB]

pdfKlachtenregeling[74.58 KB]